Sunday, 11 December 2011

PERATURAN PERTANDINGAN BOLA TAMPAR

1.0 PERATURAN AM

• Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut
UNDANGUNDANG/PERATURAN BOLA TAMPAR RASMI FIVB.
• Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan
adalah muktamad.
• Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan.
• Jawatankuasa Teknikal berhak meminda dan menambah mana-mana peraturan jika difikirkan
perlu.

2.0 TARIKH PERTANDINGAN

3.0 TEMPAT PERTANDINGAN

4.0 PENDAFTARAN PESERTA
• Bilangan penyertaan pemain bagi setiap pasukan adalah 12 orang termasuk jurulatih dan
pengurus pasukan.
• Setiappemain perlu didaftar mengikut nombor jersi bagi mengelakkan sebarang kekeliruan
semasa pendaftaran.
• Pendaftaran Pemain hendaklah menggunakan borang khas iaitu & Borang Daftar Pasukan Bola
Tampar yang disertakan semasa taklimat dan pengundian diadakan dan Borang Daftar Pemain
Bola Tampar, diserahkan sebelum setiap perlawanan dimulakan.
• Semua kakitangan dan pelajar yang terlibat hendaklah membawa Kad Pengenalan,dan ia
hendaklah diserahkan kepada jawatankuasa pengelola pertandingan sekiranya perlu.
• Setiap pasukan yang akan bermain hendaklah terdiri daripada maksimum 2 kakitangan dan 4
pelajar.
• Pihak jawatankuasa pengelola pertandingan berhak membatalkan mana-mana pasukan yang
melanggar atau tidakmematuhi syarat-syarat di atas.

5.0 SISTEM PERTANDINGAN
• Sistem pertandingan akan dijalankan secaraLiga Sepusingan.

6.0 MENARIK DIRI
• Setiap pasukan tidak dibenarkan menarik diri dari sebarang perlawanan. Jika ianya berlaku,
pasukan berkenaan adalah dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan dan tidak
dibenarkan menyertai pertandingan seterusnya.

7.0 PEMBATALAN (WALK OVER)
• Setiap pasukan hendaklah berada di gelanggang tiga puluh (30) minit sebelum perlawanan
bermula.
• Pasukan yang lewat lima belas (15) minit dari masa yang telah dijadualkan tanpa memberi
alasan yang munasabah adalah dianggap memberi kemenangan tanpa bertanding kepada pihak
lawan.

8.0 FORMAT KIRAAN MATA
• Perlawanan akan dijalankan dalam 5 set permainan untuk setiap perlawanan di mana pasukan
yang memenangi 3 set terdahulu daripada 5 set dikira memenangi perlawanan.
• Bagi setiap perlawanan, kiraan mata penamat ialah 25 dengan kelebihan sekurang-kurangnya 2
mata. Di dalam kes 24-24 tie, permainan diteruskan sehingga 2 mata dicapai sebagai contoh (26-
24/27-25).
• Bagi setiap perlawanan yang berlarutan sehingga set ke 5, mata penamatnya adalah 15 mata
dengan kelebihan sekurang-kurangnya 2 mata.
• Berikut adalah sistem pemberian mata :-
• MENANG = 3 MATA
• KALAH = 0 MATA
• Sekiranya pada akhir perlawanan pusingan awal terdapat (2) atau lebih pasukan yang
mempunyai mata yang sama, maka cara menentukan kedudukan akan dibuat mengikut bilangan
set kemenangan tertinggi sepanjang kejohanan.

9.0 PAKAIAN
• Setiap pasukan hendaklah memakai pakaian seragam iaitu baju jersi dan seluar sukan.
• Setiap pasukan perlu menyediakan 2 set jersi yang berlainan warna dan mempunyai nombor di
bahagian depan dan belakang yang sesuai untuk pertandingan bola tampar.
• Pasukan yang tidak memakai pakaian seragam tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini.

10.0 PERALATAN
Setiap pasukan perlu menyediakan 2 biji bola Mikasa untuk pertandingan (Tournament Ball) Biru/Kuning

11.0 PENGADIL
• Pengadil akan disediakan oleh pihak jawatankuasa pertandingan
• Setiap pasukan perlu menyediakan 2 orang penjaga garisan di kalangan pemain

12.0 PENANGGUHAN PERLAWANAN
Sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan atau berlaku masalah teknikal, maka pengadil akan
menunda dengan persetujuan Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan
Pihak Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan akan menetapkan semula perlawanan yang telah
tertangguh.
Kiraan mata dari perlawanan yang tertangguh akan dibawa ke perlawanan sambungan.

13.0 PERKARA-PERKARA AM
• Jawatankuasa Pengelola Kejohanan mempunyai hak untuk mengambil sebarang keputusan jika
timbul kemusykilan dalam kejohanan ini seandainya tidak dinyatakan dalam peraturan
pertandingan dan keputusan adalah muktamad.
• Pihak jawatankuasa Pengelola Kejohanan berhak meminda sebarang undang-undang kejohanan
jika perlu.
• Setiap perlawanan akan dijalankan mengikut masa yang telah dijadualkan, tetapi jawatankuasa
pengelola kejohanan berhak meminda susulan atau tarikh/masa jika perlu. Perubahan ini akan
diberitahu oleh pengurus pasukan masing-masing dengan secepat mungkin.
• Selain daripada pegawai-pegawai yang terlibat dan jurukamera rasmi, tiada sesiapapun
dibenarkan masuk ke dalam gelanggang bila sesuatu perlawanan dijalankan.
• Ahli-ahli sesuatu pasukan yang dibenarkan menduduki atas bangku pemain pengganti yang
disediakan pada masa perlawanan adalah seperti berikut:
1. Pengurus Pasukan
2. Jurulatih
3. 4 orang pemain simpanan
• Disiplin dan kebajikan ahli sesuatu pasukan adalah tanggungjawab Pengurus Pasukan masingmasing
dan diharap semua Pengurus Pasukan akan memberi kerjasama kepada pihak pengelola
kejohanan supaya kejohanan dapat berjalan dengan lancar dan berjaya.

No comments:

Post a Comment